Bashkëpunëtorët

 

Ne jemi të hapur gjithmonë për bashkëpunime me kompanitë të cilat funksionojnë në tregun tonë. Besnikëria ndaj klientëve dhe bashkëpunëtorëve, ka ndikuar që numri i tyre të shtohet gjithmonë e më shumë. Fakti që çdo produkt tonin e gjeni në çdo vitrinë që prezentohen produktet e qumështit, tregon se rrjeti i bashkëpunëtorëve tanë është shumë i gjërë. Përveç kompanive lokale, të cilat vazhdimisht furnizohen me produktet tona, ne kemi edhe klientët dhe bashkëpunëtorët tanë të rregullt, të cilët njihen për kapacitetine  tyre të madh. Përfaqësia jonë kryesore është tek Tregu i Gjelbërt – Tetovë. Bashkëpunëtorët tanë më të mëdhenj janë:

  • Marketet Kipper
  • Prima Center
  • Stokomak