Наши соработници

 

Ние сме секогаш отворени за соработка со компании кои вршат дејност во нашиот пазар. Лојалноста кон клиентите и соработниците има влијаено постојано да се зголеми нивниот број. Фактот што секој наш производ го наоѓате во секој рафт каде се изложени млечни производи, покажува дека мрежата на нашите соработници е многу широка. Освен локалните компании, кои постојано се снабдуваат со нашите производи, ние имаме и наши редовни соработници, кои се познати по нивниот голем капацитет. Нашето главно седиште се наоѓа до Зелениот Пазар – Тетово. Нашите најголеми соработници се:

  • Кипер маркети
  • Прима Центер
  • Скокмак