Na Gjeni

Kontakti

Menaxhere për marketing: Lulebreza Elmazi

Adresa: f. Kamjan, Tetovë, Maqedoni

Tel: +389 44 393 511

Mob: +389 71 888 860