Производи и наши услуги

 

 

Ние сме една од ретките компании на македонскиот пазар кои нудат 100% квалитетни производи обработени со најсовремени машини за обработка на млечни производи. Фактот дека сите основни состојки се добиваат од фармерите, кои лично се грижат за добитокот, покажува дека ние ви го нудиме тоа што е најдобро за вас.
Нашите производи се главно поделени на кравји и козји производи. Сирењето е главниот производ врз кој е градена нашата компанија, затоа ние ви нудиме некои видови, но без запоставување и на сите други производи кои се добиваат како резултат на преработка на млеко.

Ние ви донесуваме 11 видови на производи од кои може да се споменат:

  • Биено кравјо сирење
  • Кравјо сирење
  • Кашкавал
  • Моцарела
  • Шарско овчо сирење
  • Шарско кравјо сирење
  • Шарско мешано сирење
  • Урда
  • Урда со пиперки

Лактоза, за сите оние кои имаат потреба да го продаваат собраното млеко од добиток, овозможува членство во ова компанија, со цел да станат наши редовни снабдувачи и тоа им овозможува собирање на млеко во секоја точка во која се наоѓа клиентот.

 

[slider navigation_style=”arrows” custom_slider_transition=”move”] [slide]

[/slide] [slide]

[/slide] [slide]

[/slide] [slide]

[/slide] [slide]

[/slide] [slide]

[/slide] [slide]

[/slide] [slide]

[/slide] [/slider]