Vizioni

 

Duke u mbështetur në parimin se produktet e qumështit janë produktet bazë të çdo tryeze, ne përcaktuam edhe misionin tonë që është furnizimi i konsumatorëve me produkte 100% natyrale dhe kualitative.

Vizioni i Laktozës është shtrirja e saj në të gjithë tregun e Maqedonisë dhe depërtimi i produkteve edhe në tregun ndërkombëtar. Sistemi i punës tonë dhe lëvizshmëria e trajektores së sukseseve gjithmonë nga pozitiviteti, tregon se Laktoza shumë shpejtë do të jetë kompania e cila përveç tregut të Maqedonisë, me produktet e saja do të furnizojë edhe tregun ndërkombëtar.