Визија

 

Потпирајќи се на принципот дека млечните производи се основни производи на секоја маса, ние ја дефиниравме нашата мисија, а тоа е обезбедување за клиентите 100% природни и квалитетни производи.

Визијата на Лактоза е проширувањето во целиот пазар на Македонија, и влегување на производите во меѓународниот пазар. Нашиот систем на работа и движењето на трајекторијата на успеси секогаш потпирани на позитивност, покажува дека Лактоза наскоро ќе биде компанија која освен пазарот на Македонија, со своите производи ќе го снабдува и меѓународниот пазар.